Almene boliger på Christiania kan blive ældreboliger: Der er et ønske om, at mange christianitter kan blive boende de kommende år

Regeringen vil bygge 10.000 kvadratmeter almene boliger på Christiania.

See full story
\.. | TECH | TOOLS | NEWS| SAMP